Ta strona internetowa używa ciasteczek.
Inspektor ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach - administrator danych osobowych przetwarzanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach informuje, że osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z powołanym 25 maja 2018 roku inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Dane kontaktowe:

Agnieszka Sokołowska - Inspektor Ochrony Danych w Młodzieżowym Domu Kultury w Gliwicach.
e-mail: sekretariat@mdk.gliwice.eu

Osoby niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie lub osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach ul. Barlickiego 3, wskazując formę w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe niezbędne do sposobu udzielenia tejże odpowiedzi.

Informacja zwrotna zostanie przekazana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia zapytania w placówce.